Har du några frågor? +372 57 820 300 reff@reff.ee
Meny
Filtrera däcken

Garanti

DÄCKGARANTI

Alla produkter som säljs av Reffdack täcks av tillverkarens 2 års garanti.
Vi och våra logistikpartner ansvarar under transporten från Reffdacks lager till kunden för de varor som kunden beställt. Vi ersätter däck eller kompenserar för transportkostnaden vid alla händelser av förlust eller försämring av varor som uppstår från transportens början fram till dess de når den adress som kunden har angett.
1.    Den garanti som lämnas av tillverkaren och förmedlas av oss täcker både material och tillverkningsfel.
2.    Följande däckskador och fel orsakade av felaktig användning täcks inte av garantin:

  • däck som använts över mönstrets slitagegräns
  • däckskador orsakade av vägförhållanden
  • däckskador orsakade av olyckor (tekniska fel, brand osv.)
  • skador orsakade av felaktig användning av däcken (felaktigt däcktryck, felaktig toe-in, obalanserade hjul, trasiga stötdämpare, överbelastning av bilen, användning av kedjor, dubbning, racing, terrängkörning etc.)
  • reparerade och restaurerade däck
  • avsiktligt tillfogade skador på däcken
  • naturligt slitage på däcken

1.    Försäljningsgarantin lämnas av Reffdack med adress Vabaduse 26, Valga, Estland.
2.    Vid ansökan om ersättning från garantin måste en kopia av inköpsfakturan tillsammans med en beskrivning av felet och sökandens kontaktuppgifter skickas till Reffdack, via e-postadressen reff@reff.ee.
3.    När ansökan om ersättning från garantin har kommit in kontaktar vi sökanden inom 2-3 arbetsdagar, för att specificera hur varan ska transporteras till Reffdack representant.
4.    Det utförs en grundlig expertbedömning av den felaktiga varan. Om den expertbedömning som utförts visar på ett material- eller produktionsfel kommer däcket att repareras eller ersättas med ett nytt eller kunden får ekonomisk kompensation. Reffdack förmedlar reparation, utbyte eller kompensation av varor mellan tillverkaren och kunden.
5.    I händelse av att en tvist uppstår efter den expertbedömning som vi låtit göra, skickas den felaktiga varan till en opartisk expertbedömning. Om resultatet av en opartisk expertbedömning sammanfaller med resultatet av den expertbedömning som vi förmedlat, täcks kostnaderna för expertbedömningen av den som ansöker om garantin. Den maximala bedömningsperioden i sådant fall är 3 månader.
6.  Om garantiärendet läggs ned har Reff OÜ rätt att fakturera kunden för följande kostnader:

  • kostnader för frakt av den felaktiga varan mellan oss och den som ansöker om garantin
  • kostnader för opartisk expertbedömning och därmed sammanhängande fraktkostnader

Utöver de rättigheter som följer av försäljningsgarantin har våra kunder också möjlighet att utöva de rättigheter som följer av annan i Republiken Estland gällande lagstiftning. Enligt lagen om skyldigheter och avtal tar vi ansvar för defekter som har uppstått på varan inom två år efter att den levererats till kunden.